Şirketler & Ticaret Hukuku

Şirketler & Ticaret Hukuku

Anasayfa Şirketler & Ticaret Hukuku

Şirketler & Ticaret Hukuku

Hukuk Büromuz, müvekkillerine faaliyet gösterdikleri sektörlerde gereksinimlerine uygun olarak profesyonel hukuki görüş vermekte, şirketlerin ihtiyacı olan her konuda sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme müzakerelerine katılım, kuruluş işlemlerinin takibi, Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim Kurulu ve Genel kurul kararlarının hukuki denetimi, hisse devri ve sermaye artışları, ana sözleşme revizyonları, Sermaye Piyasası Mevzuatı konusunda danışmanlık, haksız rekabet ve tüketici mevzuatı konusunda danışmanlık yapmakta, şirketlerin ihtiyaçlarını tespit ederek şirket yetkililerine raporlama yapmaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından tespit edilen hususlar çerçevesinde yeni Türk Ticaret Kanunu da değerlendirilerek şirketlerin değişen mevzuata uyum süreci yürütülmektedir. Uyum sürecinde şirket yetkililerine ve ilgili birimlerine özel eğitimler verilmektedir. Şirketler & Ticaret Hukuku alanında yapılan her türlü yasal değişiklik Resmi Gazete' de yayınlanması ile birlikte müvekkillere iletilmektedir.


Şirketler & Ticaret Hukuku

Daha detaylı bilgi için bize sizi arayalım...